Strona Główna

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Miłakowski Dom Kultury jest instytucją upowszechniania kultury, adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego. Nasza placówka ma na celu pozyskiwanie i zachęcanie społeczności z naszej miejscowości do uczestnictwa w życiu kulturalno-artystycznym. Biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby mieszkańców, na przestrzeni roku jesteśmy organizatorami i współorganizatorami około trzydziestu imprez. Organizujemy różnego rodzaju festyny, konkursy, wystawy, zabawy, itp. Praca i działalność MDK to również stałe formy działalności ukierunkowane na pracę z dziećmi, młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej. Dom Kultury dba również o podtrzymanie tradycji regionalnych kultywowanych na naszym terenie. Dumą MDK jest zespół folklorystyczny „Warmianki”, który uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i festiwalach często zdobywając nagrody i wyróżnienia. MDK promuje społeczną aktywność na terenie miasta, powiatu i województwa. Dom Kultury to także miejsce, w którym odbywają się uroczystości miejskie z okazji świąt państwowych i rocznic, wszelkie spotkania, zebrania mieszkańców, kiermasze, pokazy, itp. 
 
 
Dyrektor MDK : Dorota Kudlik

godziny otwarcia:
dni powszednie 8.00 – 19.00
soboty             16.00 – 19.00
 
 

 

 
ul. O. Wł. Włodyki 20, 14-310 Miłakowo  tel. fax (089) 758 71 14  mdkmilakowo@wp.pl